Trainingen


Onderstaande trainingen worden verzorgd door Sances Gym


Kick- & Muay Thai boksen / MMA Training
Deze training is gericht op het aanleren van speciale stoot- en traptechnieken. Behalve deze specifieke zelfverdedigingstechnieken, bouwt men in deze les ook een grote mate van zelfbeheersing en discipline op. Afhankelijk van het niveau en de behoeftes van de sporters kan men ook leren sparren (technieken uitproberen op een medesporter, zonder dat hierbij naar het gezicht/hoofd wordt gestoten).

Zelfverdediging
Wilt u of uw kind sterker in uw schoenen staan, dan is zelfverdediging een ideale les.
Dit is geen kickboks- of muaythailes, maar de technieken die hierbij worden gebruikt komen wel voort uit verschillende budo sporten. De les wordt uiteraard per groep aangepast.

KIDZ Condition
Met name bij kinderen wordt er de laatste jaren erg op gehamerd dat zij te zwaar worden en meer moeten bewegen/sporten. KIDZ Condition is niet alleen voor deze groep kinderen, maar ook voor kinderen die al een sport beoefenen en hun conditie willen verbeteren of op peil willen houden. KIDZ condition is een training waarbij op een speelse manier wordt gewerkt aan het uithoudingsvermogen van kinderen.

TEEN Condition
Wat voor onze jongste geldt, geldt nog meer zeker ook voor onze tieners.
Voel je je fit, kun jij je beter concentreren, zit je lekkerder in je vel, ben je beter gemotiveerd en gaan schoolprestaties erop vooruit.

Boksen
Deze training is gericht op bokstechnieken.

Judo
Deze training is gericht op het conditionele aspect van judo. O.a. David (meervoudig nederlands kampioen volgt deze trainingen (zie foto))